Od 1 kwietnia 2016r., część spółek prawa handlowego będzie mogła wykonywać wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez wykorzystanie internetu. Aby jednak skorzystać z ułatwień, najpierw trzeba spełnić kilka istotnych warunków, m.in. spółka będzie musiała być zarejestrowana drogą elektroniczną. Wraz z początkiem kwietnia b.r., w życie wchodzą przepisy, które poprzedzone były półtorarocznym ,,vacatio legis”. Chodzi o uchwaloną 28 listopada 2014r. ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4). Ta część nowelizacji, która obowiązywać będzie od 1 kwietnia, dotyczy aktualnego funkcjonowania wybranych spółek osobowych: jawnej oraz komandytowej, a także spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które utworzono za pomocą wzorca umowy. Od 1 kwietnia 2016r. drogą internetową będzie można zmieniać umowę spółki, a także zarejestrować uchwałę o rozwiązaniu takiego podmiotu gospodarczego.

Źródło: Gazeta Prawna