O FIRMIE

Kancelaria Prawnicza Lex Vadium Adwokat Piotr Łakomski

Doradztwem prawnym na rzecz osób fizycznych i prawnych zajmuję się od 2012 r. Wówczas to rozpocząłem współpracę z kancelarią Radcy Prawnego w Zabrzu.

W 2013 r. ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach uzyskując tytuł magistra prawa. Pracę magisterską, która koncentrowała się wokół problematyki związanej z wykładnią prawa napisałem i pod kierownictwem naukowym dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Zygmunta Tobora. Praca została obroniona na ocenę bardzo dobrą.

W latach 2013-2016 odbywałem aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. W trakcie aplikacji adwokackiej miałem możliwość pracowania w kilku uznanych kancelariach adwokackich, które mieszczą się na terenie Górnego Śląska. Kancelarie te specjalizowały się w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i gospodarczych. W 2014 r. odbyłem praktyki zawodowe w sądach powszechnych i prokuraturze. Równolegle współpracowałem z największymi kancelariami odszkodowawczymi na terenie Polski. Ukoronowaniem długiej i żmudnej edukacji prawniczej było uzyskanie wyniku pozytywnego z trudnego i wszechstronnego egzaminu adwokackiego w 2017 r.

Od 2017 r. jestem wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Na co dzień specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy i prawa karnego. W trakcie swojej praktyki zajmowałem się szerokim spektrum zagadnień w sprawach rodzinnych (alimenty, rozwody, władza rodzicielska), spadkowych, odszkodowawczych (zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, odszkodowania za wypadki komunikacyjne, odszkodowania za opóźnione loty, itp.), przeciwko ZUS, z zakresu prawa nieruchomości (np. służebności przesyłu), o zapłatę (np. przeciwko bankom czy firmom pożyczkowym), gospodarczych (odpowiedzialność członków zarządu na podstawie art. 299 ksh), a także karnych i wykroczeniowych.

Od ponad 4 lat niemal codziennie uczestniczę w rozmaitych rozprawach sądowych, negocjacjach biznesowych, czynnościach odbywających się na komisariatach policji i w prokuraturach, rozmowach telefonicznych i spotkaniach z klientami. Codziennie staram się poszerzać swoją wiedzę prawniczą, gdyż jest to niezbędne do prawidłowego wykonywania zawodu.

W chwili obecnej wykonuję zawód adwokata w indywidualnej kancelarii adwokackiej, która mieści się w Gliwicach reprezentując osoby fizyczne i prawne, a także współpracuję z wieloma renomowanymi kancelariami adwokackimi i radcowskimi na terenie Polski. Kooperacja z największymi kancelariami prawniczymi pozwala na udoskonalanie mojego warsztatu pracy. Zapewniam również kompleksową obsługę pracodawców polegającą na doradztwie prawnym w sprawach pracowniczych, opracowywaniu regulaminów zbiorowych pracy, sporządzaniu wszelkich form umów o pracę oraz cywilnoprawnych. W ciągu niedługiego czasu Kancelaria zdobyła już uznanie wielu klientów.

Moją dewizą jest przede wszystkim uczciwość, rzetelność, solidność i budowanie trwałych relacji z Klientem. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie do możliwości i potrzeb każdego Klienta. Każda zlecona mi sprawa jest przeze mnie szczególnie analizowana i omawiana z Klientem, którego w trakcie prowadzenia sprawy informuję o bieżącej sytuacji. Jako adwokata obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, która obejmuje wszystkie informacje uzyskane od klienta w związku ze świadczeniem na jego rzecz pomocy prawnej.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom oferuję również świadczenie porad prawnych w trybie on-line, tj. za pośrednictwem Internetu.

Po godzinach zajmuję się czytaniem kryminałów, oglądaniem snookera i słuchaniem rocka progresywnego.

Siedziba Kancelarii mieści się przy Rynku w Gliwicach (ul. Basztowa 7 – wejście od strony ul. Wodnej).

Serdecznie Państwa zapraszam!

Specjalizacje

Kancelaria Prawnicza LEX VADIUM świadczy usługi przy zachowaniu należytej staranności, przy wykorzystaniu umiejętności merytorycznych, posiadanej wiedzy i doświadczenia w zakresie zagadnień prawnych, z zachowaniem pełnej poufności. Kancelaria Prawnicza LEX VADIUM specjalizuje się zwłaszcza w:

§

Prawie rodzinnym i spadkowym

Np. w sprawach rozwodowych, separacjach, uzyskiwaniu, podwyższaniu i uchylaniu alimentów, dotyczących władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów, ustanowieniu kurateli oraz podziale majątku wspólnego między małżonkami, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku, zachowek, darowizny.

§

Sprawach odszkodowawczych

Np. opóźnione lub odwołane loty, za śmierć osoby bliskiej w wyniku wypadku komunikacyjnego, za wypadek przy pracy, błędy medyczne, odszkodowania komunikacyjne.

§

Obsłudze wierzytelności

Pomoc w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych, prowadzenie negocjacji z wierzycielami, sprawy windykacyjne i antywindykacyjne.

§

Dochodzeniu roszczeń pieniężnych

Np. kredyty frankowe, polisolokaty, sprawy o zapłatę, wierzytelności dochodzone przez fundusze sekurytyzacyjne.

Potrzebny Ci adwokat z Gliwic? Pilnie szukasz rzetelnej kancelarii prawnej w Gliwicach?