POLITYKA COOKIES

Postanowienia ogólne:

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych, w związku ze świadczeniem usług prawniczych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: www.lexvadium.pl.

Administratorem Danych Osobowych jest Aneta Konsek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „Kancelaria Prawnicza Lex Vadium Aneta Konsek (dalej Kancelaria)”, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod adresem: ul. Ziemska 10c, 44-251 Rybnik, NIP: 6423193995 , REGON: 363854353, tel. 515 001 999.

Ochrona danych osobowych oraz zabezpieczenie osobistych informacji o Usługobiorcach jest najwyższym priorytetem. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Dane osobowe:

Korzystając z naszej strony internetowej Usługobiorcy akceptują zasady niniejszej polityki ustanowionej w ramach Regulaminu przechowywania i ochrony danych osobowych w Kancelarii.

Wypełnienie i wysłanie Formularza Kontaktowego oznacza przekazanie danych osobowych znajdujących się w formularzu na rzecz Kancelarii.

Gromadzenie danych osobowych Usługobiorców Kancelarii, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu czy też adres zamieszkania, ma na celu poprawne świadczenie usług prawniczych i ułatwienie komunikacji z Usługobiorcą.

Dane Osobowe podane w Formularzu Kontaktowym wykorzystywane są wyłącznie w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kancelarię, w szczególności uzyskaniem porady prawnej (lub innej usługi prawniczej), w celach księgowych (obsługa rozliczeń finansowych z Użytkownikiem) oraz komunikacyjnych z Usługobiorcą.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez naszą Kancelarię. Usługobiorcy mają jednak prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i możliwość ich edytowania, aktualizacji, a także prawo złożenia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Poprawienie danych lub złożenie sprzeciwu możliwe jest poprzez wysłanie e-maila na adres mailowy Kancelarii.

Poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności, Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w trakcie wypełniania Formularza Kontaktowego, w związku z wykonywaniem usług przez Kancelarię.

Transfer danych osobowych wprowadzanych do formularza odbywa się przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL.

Kancelaria nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim zebranych przez siebie danych personalnych i adresowych.

Wszelkie informacje osobiste przekazane Kancelarii przy świadczeniu usług prawnych są traktowane jako poufne.

Dane Usługobiorców mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Postanowienia końcowe:

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać okresowym zmianom, które będą publikowane na stronie internetowej Kancelarii. Przy każdorazowym wypełnianiu formularza zgłoszeniowego, Usługobiorcy mają możliwość uzyskania dostępu do aktualnego Regulaminu i Polityki Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Strona www.lexvadium.pl generuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputerów i innych urządzeń wykorzystywanych przez internautów (urządzeń końcowych), identyfikujące je w sposób potrzebny do prawidłowego korzystania ze stron internetowych serwisów.

Pliki cookies wykorzystywane na stronie www.lexvadium.pl służą dostosowaniu zawartości stron internetowych serwisu do preferencji internautów, w szczególności:

a) rozpoznają rodzaj urządzenia wykorzystywanego przez internautę w celu prawidłowego wyświetlenia stron internetowych serwisu na tym urządzeniu;

b) tworzą statystyki wykorzystywania stron serwisu przez internautów, które służą jego modernizacji i optymalizacji.

Cookies nie są szkodliwe ani dla urządzeń końcowych, ani dla ich użytkowników i ich danych. Cookies w żaden sposób nie uszkadzają systemu na Państwa komputerze, a każda przeglądarka internetowa powinna mieć możliwość ich wyłączenia.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku urządzenia końcowego. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

W przeglądarce można zablokować zapisywanie wszystkich plików cookies (zazwyczaj w opcjach wyboru ustawień prywatności). Uniemożliwia to całkowicie instalację tego rodzaju plików pochodzących ze strony www.lexvadium.pl