OBSŁUGA WIERZYTELNOŚCI

Kancelaria Prawnicza LEX VADIUM zajmuje się kompleksową obsługą wierzytelności na etapie przedsądowym oraz sądowo-egzekucyjnym. Zakres naszych działań obejmuje nie tylko odzyskiwanie należności, ale również działania prewencyjne, które pomagają uchronić naszych Klientów przed nierzetelnością ze strony kontrahentów oraz brakiem regularnych wpłat.

Kancelaria Prawnicza LEX VADIUM zapewnia szczegółową analizę każdej sprawy, dzięki czemu może w najbardziej efektowny sposób zarządzać procesem mającym na celu wyegzekwowanie wierzytelności naszych Klientów. Windykacja należności prowadzona jest zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców.

Obsługa prawna wierzytelności obejmuje w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych;
  • opracowanie dokumentacji procesowej niezbędnej do sporządzenia pozwu;
  • sporządzanie pism dla wierzycieli oraz dłużników (m.in. wezwanie do zapłaty, pozew o zapłatę, odpowiedź na pozew, wniosek o przywrócenie terminu, wniosek o wszczęcie egzekucji);
  • prowadzenie negocjacji z wierzycielem bądź dłużnikiem;
  • reprezentację Klienta w sądzie na każdym etapie sprawy;
  • złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do właściwego komornika sądowego;
    wsparcie i monitoring czynności komorniczych.

Postępowanie przedsądowe obejmuje skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem mające na celu ustalenie sposobu i terminu spłaty zobowiązania, a także opracowanie ewentualnej ugody z dłużnikiem.

W sytuacji braku zapłaty na etapie przedsądowym, sprawa jest kierowana bezpośrednio przez Kancelarię na drogę sądową, a następnie na drogę postępowania egzekucyjnego, aż do skutecznego wyegzekwowania wierzytelności. Nasze przygotowanie merytoryczne pozwala na zapewnienie Państwu skutecznego i szybkiego postępowania sądowego.

Wraz z uzyskaniem tytułu wykonawczego Kancelaria podejmuje następną próbę polubownego odzyskania należności. W razie braku dalszego porozumienia, sporządzany zostaje wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Zapewniamy nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesu egzekucji. Dla dobra naszych Klientów monitorujemy wszystkie czynności organów egzekucyjnych, o których informujemy Państwa na bieżąco.

Naszym Klientom zapewniamy możliwość reprezentacji procesowej przez cały okres postępowania sądowego przed sądami obu instancji. Prowadząc postępowanie windykacyjne regularnie informujemy naszych Klientów o bieżącej sytuacji, przesyłając we wcześniej ustalony sposób raporty o stanie sprawy. Każde ze zleceń traktujemy indywidualnie, dostosowując rozwiązania do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

Działania Kancelarii obejmują także wpisanie dłużników do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy oraz do innych ogólnodostępnych rejestrów długów. Jeśli mają Państwo problem z odzyskaniem zapłaty za sprzedany towar bądź wykonaną usługę, to prosimy o kontakt!

HONORARIUM

Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie przed podpisaniem umowy. Wynosi ona zazwyczaj ok. 5-8 % od wyegzekwowanej kwoty. Prowizję naliczamy wyłącznie w przypadku odzyskania należności. Opłata wstępna wynosi zaledwie 300 zł (dla kwot poniżej 10.000 zł) lub 600 zł (dla kwot powyżej 10.000 zł). Opłata wstępna nie pokrywa kosztów udziału w ewentualnych rozprawach sądowych oraz zaliczek na poczet czynności komorniczych.

Pamiętaj, że obowiązująca od 28 kwietnia 2013 r. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, daje możliwość obciążenia dłużnika kosztami, jakie wierzyciel (przedsiębiorca) poniósł w związku z próbą odzyskania należnych mu pieniędzy!

Nie przejmuj się więc kosztami windykacji. Zgodnie z prawem możesz nimi obciążyć dłużnika.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY

Potrzebny Ci adwokat z Gliwic? Pilnie szukasz rzetelnej kancelarii prawnej w Gliwicach?