Uzupełnienie zakresu dokumentów gromadzonych w elektronicznym rejestrze spadkowym o Europejskie Poświadczenia Spadkowe przewiduje projekt nowelizacji przepisów cywilnych i Prawa o notariacie autorstwa resortu sprawiedliwości. Propozycja trafiła już do konsultacji. Rejestr prowadzony przez Krajową Radę Notarialną, zwany Rejestrem Spadkowym, ma gromadzić informacje o sądowych postanowieniach stwierdzających nabycie spadku i wydawanych przez notariuszy aktach poświadczenia dziedziczenia potwierdzających prawa do spadku. Rejestr został wprowadzony ustawą z 10 lipca 2015r., która w pełni wejdzie w życie 8 września 2016r. W Rejestrze Spadkowym będą ujawniane informacje na temat orzeczeń sądowych i dokumentów wydawanych przez notariuszy, potwierdzających prawa do spadku.Potwierdzanie prawa do spadku będzie więc pewniejsze i łatwiejsze do zweryfikowania. Tymczasem na mocy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 17 sierpnia zeszłego roku, dostosowano polskie prawo do unijnego rozporządzenia o Europejskim Poświadczeniu Spadkowym (EPS). EPS potwierdza dla spadkobiercy czy np. wykonawcy testamentu tytuł prawny do spadku, uznawany i wykonywany na jednolitych zasadach we wszystkich krajach członkowskich UE. Dokument ten pozwala w związku z tym na szybkie i skuteczne załatwienie transgranicznej sprawy spadkowej, gdyż jest on przeznaczony przede wszystkim na potrzeby wykazywania prawa do spadku za granicą.Poza rozszerzeniem Rejestru Spadkowego na EPS przyjęty przez rząd projekt doprecyzowuje i koryguje niektóre obowiązujące przepisy. Dotyczą one aktów poświadczenia dziedziczenia, Rejestru Spadkowego, trybu składania przez notariuszy wniosków o wpis w księdze wieczystej, a także opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym.

Źródło: PAP