Podział działki na kilka mniejszych po wielu latach od zakupu i ich sprzedaż nie świadczy o prowadzeniu działalności gospodarczej. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (WSA) uchylił w wyroku interpretację izby skarbowej, nakazującą zapłatę podatku od sprzedaży nieruchomości. Chodziło o sprzedaż sześciu działek budowlanych. Podatnik kupił w 2000r. niezabudowaną nieruchomość o powierzchni 5,7 ha. W 2012r. podzielił ją na osiem mniejszych. Zrobił to – jak sam przyznał – w celu ich zagospodarowania w charakterze odrębnych działek budowlanych. W 2013r. sprzedał trzy. Kolejne trzy w roku następnym. Zapytał więc izbę skarbową o konieczność zapłaty podatku od tych transakcji. Izba skarbowa uznała, że przychód trzeba rozliczyć jako pochodzący z działalności gospodarczej. Ustawa o PIT definiuje taką działalność jako czynności podejmowane w sposób zorganizowany i ciągły. WSA we Wrocławiu uchylił tę interpretację, ale z powodów formalnych.. Izba skarbowa po usunięciu wytkniętych uchybień znów zajęła niekorzystne dla podatnika stanowisko. WSA uchylił również tę interpretację, nie zgadzając się z opinią, że podatnik działał jako przedsiębiorca. – Z wyrokiem WSA należy się zgodzić – ocenia Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG w Polsce. – Zbycie nieruchomości i działalność gospodarcza to dwa odrębne źródła przychodu. Podział gruntu na mniejsze działki i ich sprzedaż, jeśli z okoliczności nie wynika profesjonalny charakter tych działań, często jest zwykłym racjonalnym zarządzaniem prywatnym majątkiem – tłumaczy.

Źródło: rp.pl