Resort rozwoju przewiduje, że dzięki projektowi wprowadzającemu ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, będzie mogło skorzystać nawet kilkaset tysięcy firm.Projekt trafił 6 lipca do konsultacji społecznych. Przewiduje on m. in. zmiany w prawie pracy, prawie finansowym, budowlany, gospodarczym i handlowym. Zdaniem wiceministra rozwoju – Mariusza Haładyja – zmiany mają na celu pomoc w codziennym wykonywaniu działalności gospodarczej. Najliczniejsze zmiany będą związane z prawem pracy. Przykładowo obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalania regulaminu wynagradzania, a także regulaminu pracy będą miał firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników, a nie jak do tej pory 20 pracowników . Proponowane zmiany w obszarze prawa pracy mają także umożliwić pracodawcom, którzy są podmiotami sektora finansowego wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego, z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej kandydata do pracy (na podstawie jego pisemnej zgody). Rząd planuje również uprościć zasady wydawania świadectw pracy w przypadku zawarcia przez pracownika kolejnej umowy o pracę z tym samym pracodawcą.

Źródło: pulshr.pl