Zakład, który wypłacił odszkodowanie z OC posiadacza pojazdu, ma roszczenie regresowe o część odszkodowania od innego zakładu, jeśli też ubezpieczał ten pojazd.13 maja 2016r. Sąd Najwyższy uzupełnił lukę prawną dotyczącą OC komunikacyjnego. Rozstrzygnął, że w sytuacji tzw. podwójnego ubezpieczenia OC, jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia, w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka przez dwóch lub więcej ubezpieczycieli, to każdy z nich odpowiada za szkodę proporcjonalnie do sumy ubezpieczenia z jego polisy. Podwójne ubezpieczenie to efekt wprowadzenia przed kilku laty automatycznego przedłużania polis ubezpieczenia komunikacyjnego. Nierzadko po sprzedaży auta, gdy nabywca nie wypowie starej umowy ubezpieczeniowej, dwie polisy jednocześnie ubezpieczają jego auto.

Źródło: Rzeczpospolita