Kwoty 10 mln zł odszkodowania od Skarbu Państwa domaga się dawny właściciel gospodarstwa rolnego pod Olsztynem. Został wywłaszczony z ziemi rolnej, ponieważ miał być na niej budowany szpital. Zbudowano tam jednak osiedle domów. Proces w tej sprawie rozpoczął się 22 grudnia 2016r. przed sądem okręgowym w Olsztynie. Mężczyzna podał zeznając przed sądem, że wywłaszczono go z gospodarstwa rolnego w Redykajnach w 1986r. Prowadził tam wspólnie z żoną hodowlę zwierząt gospodarskich oraz uprawę roli. W decyzji o wywłaszczeniu z ziemi rolnej wskazano, że w tym miejscu miał być budowany szpital psychiatryczny. Jak dodał, pozostawiono mu jedynie dom z działką. Mieszkał w Redykajnach jeszcze przez rok a potem przeprowadził się do gminy Gietrzwałd. Jak przyznał, na ziemi z której go wywłaszczono ruszyła budowa. Budowano infrastrukturę podziemną, fundamenty i budynki, więc był przeświadczony, że to była budowa szpitala. W 2012 roku z lokalnej prasy dowiedział się, że w Redykajnach powstało osiedle domów jednorodzinnych. Powód zeznał przed sądem, że był tym zdziwiony, ponieważ osiedle zostało wybudowane na jego ziemi. Powstały tam domki jednorodzinne, bloki, a nawet wieżowiec. Jak dodał, nie został poinformowany o tym, że zmieniło się przeznaczenie terenu, z którego został w połowie lat 80. wywłaszczony, nie wiedział też o tym, że ziemia ta została kupiona przez dewelopera. Tymczasem – jak dodał – gdy toczył się proces wywłaszczeniowy jednoznacznie wskazano mu, że na terenie tym zostanie zbudowany szpital, a gdy ten cel nie zostanie osiągnięty, to dawny właściciel ma prawo do zwrotu ziemi. Mężczyzna przyznał, że po wywłaszczeniu dostał odszkodowanie, ale była to wówczas taka kwota, za którą kupił przyczepę do przewozu siana. Ponieważ dawny właściciel nie może ubiegać się obecnie o zwrot ziemi, bo właścicielem nieruchomości są już trzecie osoby, to odszkodowania dochodzi przed sądem. Ma ono stanowić równowartość jego dawnego gospodarstwa. Sąd odroczył sprawę, pełnomocnik dawnego właściciela wniósł o powołanie biegłego, który ma oszacować nieruchomość w Redykajnach.

Źródło: housemarket.pl