Małżonek osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie może być pracownikiem – stwierdził ZUS, a Sąd Najwyższy to potwierdził. – Przez organy ubezpieczeniowe jest on traktowany jako współpracownik małżonka. Problem powstał w momencie zawarcia małżeństwa pomiędzy pracodawcą Włodzimierzem S. a pracownicą Jolantą S. Związek zawarli w 2010r., a wcześniej, gdyż od 2003r. Jolanta S. była zatrudniona w przedsiębiorstwie na umowie o pracę na czas nieokreślony, jako osoba obsługująca klientów zewnętrznych, prowadząca prace sekretarskie i zajmująca się marketingiem. Po ślubie Jolanta S. wykonywała dokładnie takie same obowiązki jak przed ślubem – 8 godzin dziennie, przez 40 godzin tygodniowo, mąż nie zmienił jej umowy o pracę. Wówczas ZUS wydał decyzję, w której stwierdził, że Jolanta S. od tej chwili podlega ubezpieczeniu społecznemu jako współpracownik męża, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, a nie jak do tej pory – pracownik. Decyzję ZUS oboje państwo S. zaskarżyli do sądu. Sąd I instancji 7 marca 2014r. utrzymał decyzję ZUS. Uznał, że Jolanta S. powinna podlegać art. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jako współpracownik. A po złożeniu przez małżeństwo S. apelacji – sąd II instancji – także przyznał rację ZUS-owi i apelację oddalił. Sąd przyznał, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju fikcją prawną, lecz przepisy nakazują zmodyfikować umowę i składać inne formularze ubezpieczeniowe. Dodał, że gdy pracownik wstępuje w związek małżeński z osobą prowadzącą działalność gospodarczą to ma to wpływ na ubezpieczenie społeczne. Sąd Najwyższy, do którego dotarła kasacja małżonków utrzymał wyrok II instancji w mocy. Podstawowym problemem w tej sprawie była odpowiedź na pytanie: czy z chwilą zawarcia małżeństwa następuje konwersja umowy i ubezpieczenia na osobę współpracującą z prowadzącą działalność gospodarczą? Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w art. 8 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach społecznych – stwierdził Sąd Najwyższy, Izba Pracy i Ubezpieczeń. Przepis ten odnosi się do osób podpisujących umowę o pracę z małżonkiem prowadzącym działalność gospodarczą i zawierających małżeństwo w czasie trwania umowy o pracę. Taką umowę należy traktować jak współpracę – podkreślił sędzia Krzysztof Staryk. Z ustaleń sądu wynika, że skarżący małżonkowie prowadzą wspólnie dom, małżonka wykonuje nadal swoje obowiązki pracownicze, współdziała przy prowadzeniu firmy i powinna być traktowana jako współpracownik – potwierdził SN.

Źródło: lex.pl