Zgodnie z informacjami podanymi przez Polską Izbę Ubezpieczeń, na przestrzeni ostatnich kilku lat, doszło do 74% wzrostu wartości odszkodowań i świadczeń z OC komunikacyjnego. Dzięki staraniom rozmaitych kancelarii odszkodowawczy, udało się dokonać zmian w polityce płatniczej zakładów ubezpieczeń w zakresie przyznawania zadośćuczynień na rzecz bliskich ofiar wypadków. Dotyczy to zwłaszcza osób które straciły swoich bliskich przed 3 sierpnia 2008r. (nowelizacja art. 446 k.c.). Kancelarie odszkodowawcze stale więc umacniają swoją pozycję na rynku, co przekłada się na większą świadomość poszkodowanych i zwiększenie szans na wypłatę świadczenia. Firmy ubezpieczeniowe starają się bowiem maksymalnie ograniczać wypłaty i bardzo często próbują tego stając na granicy prawa. Dynamika wypłat pokazuje jednak, że pomimo trudności walka o odszkodowanie ma sens. ,,Rośnie świadomość poszkodowanych. Coraz częściej decydują się powierzyć sprawę kancelarii odszkodowawczej, dzięki czemu zyskują profesjonalną pomoc bez konieczności ponoszenia opłat wstępnych. Usługi pełnomocnika stają się również coraz bardziej kompleksowe” – mówi Natalia Grabowska, rzecznik prasowy Votum SA.

Źródło: onet.pl