KNF będzie miała 6 miesięcy na rejestracje pośredników kredytowych, zamiast 30 dni – przewidują trzy poprawki Senatu do ustawy o kredycie hipotecznym, które w czwartek przyjął Sejm. Ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami powinna zapewniać większą ochronę konsumentów zaciągających kredyty hipoteczne. Ustawa ma wprowadzić np. prawo udzielania kredytów hipotecznych tylko przez banki i SKOK-i. Nie będą mogły ich udzielać np. firmy pożyczkowe. Wprowadzony zostanie także obowiązek udzielania kredytów w walucie, w której klient uzyskuje dochody. „Przewiduje również ograniczenia w pobieraniu opłat za wcześniejszą spłatę kredytu, zobowiązuje kredytodawcę do przekazania decyzji kredytowej w terminie nie dłuższym niż 21 dni, wprowadza zakaz sprzedaży wiązanej, czyli uzależniania udzielenia kredytu od zakupu przez konsumenta innego produktu finansowego. W myśl ustawy banki będą miały obowiązek oferowania restrukturyzacji kredytu, gdy kredytobiorca będzie miał kłopot ze spłatą. Dopiero gdy restrukturyzacja nie przyniesie efektu, kredytobiorca będzie miał sześć miesięcy na sprzedaż mieszkania. W ustawie znalazły się również regulacje zabezpieczające klientów przed reklamami kredytów hipotecznych, które mogłyby wprowadzać w błąd albo budzić oczekiwania dotyczące ich dostępności lub kosztu, które nie zostaną spełnione w rzeczywistości. Informacje o warunkach kredytów hipotecznych mają trafić do tzw. porównywarek internetowych, które mają klientom ułatwić dokonanie wyboru kredytu. Trzy poprawki Senatu, które 23 marca 2017 r, przyjął Sejm, przesądzają o wydłużeniu terminów na rejestrację pośredników kredytowych przez KNF do sześciu miesięcy (w dotychczasowych zapisach było to 30 dni). Podczas prac parlamentarnych posłowie doprowadzili do skreślenia zawartego w rządowym przedłożeniu zakazu wynagradzania pośredników kredytowych przez kredytodawcę. Zapis ten nie został też przywrócony w Senacie, choć zwracał się o to do senatorów przewodniczący KNF Marek Chrzanowski, argumentując, że jeśli tego zapisu nie będzie, pośrednicy będą zainteresowani, by umów kredytowych było jak najwięcej, a nie będą zwracali uwagi na ich jakość. W ustawie pozostał jedynie przepis, że pośrednicy kredytowi będę musieli zarejestrować się w KNF, a ci zarejestrowani będą musieli wnosić na rzecz KNF 0,3 proc. opłaty pobieranej za pośrednictwo. Ustawa trafi teraz do Prezydenta.

Źródło: rp.pl