W I połowie 2016r. abonenci usług telekomunikacyjnych złożyli 2557 wnioski o interwencję, z czego 81,64 proc. zakończyło się pozytywnym rozstrzygnięciem dla konsumentów. Najczęściej pojawiającymi się problemami, z którymi spotykali się abonenci na rynku usług telekomunikacyjnych były: – wprowadzenie w błąd abonenta przy zawieraniu umowy przez przedstawicieli handlowych, podejrzenie fałszerstwa – podrabianie podpisów na umowach; – niedotrzymywanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych warunków świadczenia usług w przypadku przedłużenia umowy; – jakość świadczonych usług – zaniżona w stosunku do deklarowanej prędkość transmisji danych, brak zasięgu oraz awarie sieci telekomunikacyjnej. Do liczby wniosków o interwencję należy jeszcze dodać 1296 wniosków o mediację, z których 55,56 proc. zakończyło się zawarciem ugody między abonentem a dostawcą usług telekomunikacyjnych. Liczba i rodzaj dostępnych na polskim rynku usług telekomunikacyjnych systematycznie wzrasta, a skomplikowane i złożone zapisy regulaminów, cenników i promocji w przypadku wielu operatorów mogą wiązać się z problemami, na które napotykają konsumenci. Kłopoty te wynikają przede wszystkim z nieprawidłowości leżących po stronie części operatorów usług telekomunikacyjnych, nieuczciwych praktyk przedstawicieli handlowych oraz braku roztropności i ograniczonego zaufania po stronie konsumentów. Skala tych zjawisk jest nadal wysoka. Świadczy o tym liczba wniosków o interwencję u dostawców usług telekomunikacyjnych kierowanych przez poszkodowanych konsumentów do Prezesa UKE.Do liczby wniosków o interwencję należy jeszcze dodać 1296 wniosków o mediację, z których 55,56 proc. zakończyło się zawarciem ugody między abonentem a dostawca usług telekomunikacyjnych. Ponadto w I połowie 2015r. do UKE wpłynęło 1170 zapytań, które dotyczyły funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych, obowiązujących przepisów prawa oraz innych zagadnień i problemów, z którymi na co dzień stykają się konsumenci przy okazji korzystania z telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz Internetu. W ocenie UKE, liczba i rodzaj dostępnych na polskim rynku usług telekomunikacyjnych systematycznie wzrasta, a skomplikowane i złożone zapisy regulaminów, cenników i promocji w przypadku wielu operatorów mogą wiązać się z problemami, na które napotykają konsumenci. Wszelkie nieprawidłowości pojawiające się po stronie dostawców usług telekomunikacyjnych są szczegółowo przez Prezesa UKE badane nie tylko pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów, ale także z punktu widzenia zapewnienia konsumentom usług o jak najlepszej jakości.

Źródło: onet.pl