Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na towarzystwo ubezpieczeniowe InterRisk karę w wysokości 100 tys. złotych. Dlaczego? Niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia OC. To już siódma kara dla od KNF dla InterRisk za takie zachowanie, i trzecia od 2014r. KNF zarzuciła także towarzystwu InterRisk nieinformowanie w ustawowym terminie właścicieli samochodów, że odszkodowanie im nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości. Kara w wysokości 100 tys. zł jest jedną z wyższych, jakie za takie przewinienia nakładała KNF. Komisja wzięła pod uwagę, że InterRisk zostało już wcześniej sześciokrotnie ukarane za nieterminową wypłatę odszkodowań. Łącznie w tamtych przypadkach nałożono kary w wysokości 185 tys. zł. „Ustalając wysokość kary, Komisja wzięła pod uwagę, że InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostało już wcześniej sześciokrotnie ukarane przez KNF za nieterminową wypłatę odszkodowań” – czytamy w komunikacie. Jednocześnie Komisja zagroziła, że przy rozpatrywaniu kolejnych podobnych spraw, będzie nakładała na zakłady ukarane już wcześniej znacząco wyższe kary niż dotychczas. Takich towarzystw „na cenzurowanym” jest więcej. Przykładowo, za nieterminową wypłatę odszkodowań KNF już 5 razy karała Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, 5 razy Generali, 5 razy Compensa i 6 razy MTU. Przy rozpatrywaniu kolejnych spraw dotyczących opóźnień zakładów ubezpieczeń w wypłacie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, KNF będzie rozważała stosowanie – wobec zakładów ukaranych już wcześniej za to naruszenie – kar znacząco wyższych od dotychczas nakładanych.

Źródło: gazeta.pl