Jeżeli po 14 dniach od złożenia przez Klienta reklamacji, nie zostanie ona rozpatrzona, uznaje się ją za uzasadnioną. Sprzedawca nie może zatem stwierdzić, iż rzecz nie ma wad lub, że powstała ona z naszej winy. Reklamując towar po raz pierwszy, Klient może domagać się naprawy towaru, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny produktu. W przypadkach wyjątkowych, gdy problem związany jest z poważną wadą towaru, może już podczas pierwszej reklamacji zażądać odstąpienia od zawartej umowy. Warto zapamiętać, iż wybór odpowiedniego rozwiązania w przypadku wady towaru należy do klienta. Nie może być on więc narzucany przez sprzedawcę, aczkolwiek może zaproponować on inny sposób rozpatrzenia reklamacji, biorąc pod uwagę charakter zakupionego towaru, szybkość i skuteczność jego naprawy lub fakt, czy towar był wcześniej reklamowany. Jeśli np. Klient zażądał wymiany towaru, to sprzedawca ma prawo zaproponować jemu jego naprawę. W ramach rękojmi Klient może skorzystać również z opcji odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny. Warto również zapamiętać, iż występując z roszczeniem obniżenia ceny, zawsze należy wskazać konkretną kwotę, której się domagamy. Powinna być ona proporcjonalna do istniejącej wady towaru. W przypadku pierwszej reklamacji, sprzedawca może jednak odmówić obniżenia ceny i odstąpienia od umowy proponując tym samym inne formy rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli jednak zakupiony przez Klienta towar ponownie psuje się, niezależnie od pojawiającej się nowej usterki, zmienia się wówczas katalog żądań, które zgodnie z obowiązującą ustawą konsumencką przedsiębiorca musi uwzględnić. Sprzedawca nie może więc zmienić żądania dotyczącego odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, jeżeli: a) Towar był już wcześniej wymieniony lub naprawiany; b) Sprzedawca nie wywiązał się z obowiązku wymiany albo naprawy towaru na etapie wcześniejszego żądania. Pamiętajmy, że do złożenia reklamacji nie jest wymagane posiadanie paragonu fiskalnego. Ważnymi dowodami zakupu są również wydruki z karty płatniczej, potwierdzenia dokonane przez świadków czy wiadomości mailowe zawierające potwierdzenie zawarcia umowy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna